جدیدترین آگهی های مناقصه

برای دانلود شرایط هر مناقصه روی آن کلیک نمایید.

  • تجدید مناقصه سالن کنفرانس                    اتمام زمان
  • تجدید مناقصه البسه                    اتمام زمان                   
  • تجدید مناقصه بازسازی آشپزخانه طزره                   اتمام زمان
  • تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری کمپرسور                    اتمام زمان
  • مناقصه خرید چوب آلات معدنی                    اتمام زمان