آخرین اخبار

پنجمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی استان

پنجمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی استان سمنان به مدت 3 روز از چهارم تا ششم دی ماه در سالن ورزشی دانشگاه جامع علمی و کاربردی سمنان باحضور نمایندگانی از مراکز علمی کاربردی استان، فنی و حرفه ای، مرکز تحقیات کارآفرینی، پارک علم و فناوری، کمیته امداد،  و سایر شرکت

ادامه مطلب »